tirsdag 25. oktober 2011

Kunstukas mest populære: Shorty


Liv Rundberg med Violet Road T og en egen LIV piece


Shorty instruerer


Kulturskolen i Kåfjord har 75 elever på ungdomsskoletrinnet og 45 elever hadde Shortys graffitiworkshop som førstevalg. Her er noen glimt fra hva de heldige 15 utvalgte fikk være med på.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar